TIETOA MEISTÄ

Heinolan vapaaseurakunta on yksi Suomen Vapaakirkkoon kuuluvasta seurakunnasta. Suomen Vapaakirkkoon kuuluu noin 14.000 tavallista ihmistä - lapsia, nuoria, opiskelijoita, sinkkuja, perheellisiä ja iäkkäitä - joita yhdistää henkilökohtainen uskonvakaumus. Tästä syystä olemme liittyneet yhteen paikallisseurakunniksi, jotka päättävät itsenäisesti asioistaan. Vapaaseurakunnat muodostavat yhdessä Suomen Vapaakirkon. Vapaakirkollisina tahdomme elää todeksi aitoa kristillisyyttä.
Seurakuntaan liittymisen ehdoksi emme aseta muuta kuin henkilökohtaisen uskon Jeesukseen Kristukseen ja sen tunnustamisen ihmisten edessä.

Olemme sekä taloudellisesti että hallinnollisesti valtiosta riippumaton kirkkokunta. 

Olemme suomalainen hengellinen uudistusliike (mm. luterilaisuus on Saksasta, helluntailaisuus Amerikasta ym.), jonka juuret ulottuvat 1870 ja 1880-lukujen vapaakirkolliseen liikehdintään. Vapaakirkollisuus on kehittynyt Suomessa itsenäisesti Raamatun tutkimisen kautta. Raamattu onkin uskomme ja oppimme ylin auktoriteetti!

Uskonnonvapauslain tultua voimaan 1923 Suomen Vapaakirkko rekisteröityi omaksi kirkkokunnakseen.
Olemme myös osa nykypäivää ja haluamme elää lähellä aikamme ihmistä. Elämme todeksi Jumalan antamaa elämää, josta tahdomme kertoa toisillekin. Jeesuksen käskyä noudattaen pyrimme olemaan maan suola - ja julistamaan sanomaa Jumalan rakkaudesta ja syntien anteeksiantamuksesta niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hengellisen avun lisäksi annamme ihmisille myös käytännön apua monin tavoin. Yhtenä periaatteenamme on auttaa jokaista löytämään oma paikkansa ja palvelutehtävänsä Jeesuksen opettamien esimerkkien ja Sanan mukaisesti. Jokaisen lahjoja tarvitaan.

Vapaaseurakunnilla on nykyisin noin 35 lähetystyöntekijää 12 eri maassa - kaikissa maanosissa. Suurin osa heistä toimii Lähi-idässä ja Aasiassa. Pääalueina ovat ns. pioneerityö ja raamatunkäännöstyö.
Seurakuntamme eivät kanna mitään veroja, eikä meillä ole jäsenmaksuja. Kaikki toimintamme perustuu täysin vapaaehtoisiin lahjoituksiin ja kolehteihin, joita saamme. Meistä varojen antaminen Jumalan valtakunnan työhön on jokaisen ihmisen ja Jumalan välinen yksityisasia.

Vapaaseurakuntia on kaikkiaan noin 100. Niissä palvelee yli 150 päätoimista työntekijää, sekä lukuisa joukko vapaaehtoistyöntekijöitä. Tällaisia vapaaehtoisvoimin tehtäviä työmuotoja ovat mm. pyhäkoulut, raamattupiirit, partiot, sielunhoito, rukouspalvelu, evankelistojen julistustehtävät, emäntien monet tehtävät, siivouspalvelu, kirjapöytienhoito, lauluryhmien ja kuorojen johtaminen, kiinteistönhoito, jne.
Lapsi- ja nuorisotyöstä vastaavat seurakuntien nuortenpiirit ja Suomen Vapaakirkon Nuoret ry, jolla on yli 4.000 jäsentä ja yli 800 ohjaajaa. Näiden lisäksi Suomen Vapaakirkolla on oma partio (Versot), jonka piirissä toimii noin 2.000 partiolaista.
Vapaakirkolla on myös seurakuntia Ruotsissa, Kanadassa ja USA:ssa.

Takaisin…