MITEN VOIN TULLA USKOON

Ihmiselämän syvin tarkoitus on saada takaisin yhteys Jumalaan, joka on luonut taivaan ja maan ja kaiken mitä niissä on. Tätä yhteyttä ei ihminen omin voimin ja ponnistuksin saa aikaan, vaan tarvitaan itsensä Jumalan väliintulo. Kuinka tämä voi tapahtua?

  1. Jumala rakastaa Sinua ja haluaa saada yhteyden sinuun. "Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sen tähden olen vetänyt sinua puoleeni armosta" (Jer. 31:3).
  2. Me kaikki ihmiset olemme syntisiä. "Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla" (Room. 3:23). 
  3. Jumala on lähettänyt ainosyntyisen Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkien elämä" (Joh. 3:16). Jeesus sanoo sinulle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani" (Joh. 14:6).
  4. Sinäkin voit pelastua vastaanottamalla Kristuksen. "Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani" (Ilm: 3:20).

Jos voit hyväksyä edellä mainitut neljä väittämää omalle kohdallesi henkilökohtaisesti, voit rukoilla vaikka näin:

"Tunnustan Jumalalle, että olen syntinen, ja uskon, että Herra Jeesus Kristuson ristillä kuollut minun syntieni edestä ja noussut kuolleista minun vanhurskauttamisekseni. Otan hänet nyt vastaan ja tunnustan hänet henkilökohtaiseksi Vapahtajakseni, aamen."

Onneksi olkoon, olet tehnyt elämäsi tärkeimmän päätöksen ja ottanut ratkaisevan askeleen hengellisessä elämässäsi! Älä jää yksin päätöksesi kanssa, vaan lähde etsimään itsellesi hengellinen koti kristillisten seurakuntien joukosta. Odotamme sinua myös täällä Vapaaseurakunnalla, sydämellisesti tervetuloa!